โฮมเพจ   /  ของเสียจากเหมืองฟลูออโรสปา

ของเสียจากเหมืองฟลูออโรสปา

ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล

สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนเป็นสารประกอบของคาร์บอน ฟลูออไรด์ และคลอรีน คาร์บอน เตตระคลอไรด์ (ccl 4) คลอโรฟอร์ม (chcl 3) และเมธิล ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Industry Laws

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี - 141b (สารไดคลอโรฟลูออโรอีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟม พ.ศ. 2560.PDF

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม แหล่งน้ำเสียอุตสาหกรรมและวิธีการรักษา

น้ำเสียจากเหมืองโลหะและโรงงานกู้คืนแร่จะปนเปื้อนแร่ธาตุที่มีอยู่ในการก่อตัวของหินพื้นเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Carbon Footprint คืออะไร

Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์ คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product life cycle) กล่าวคือตั้งแต่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าว

หน้าที่ของฟลูออสปาร์ธรรมชาติ ... สามารถมีแสงเรืองแสงสีม่วงหรือสีแดงอมม่วงฟลูออสปาร์บางชนิดมีคุณสมบัติเทอร์โมลูมิเนส ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชาวบ้านแม่ลาน้อย ลุกขึ้นต้านสัมปทานเหมืองแร่ฟลูออไรด์ …

ต่อมา วันที่ 26 มิ.ย. 2565 พี่น้องชาวบ้านเกือบ 1,000 คน จาก 8 หมู่บ้าน ใน จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีการรวมตัวกันคัดค้านการทำ 'เหมืองแร่ฟลูออไร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Fluon® PFA | Fluon® | ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ฝ่ายฟลูออโรโพรดักส์ | AGC

Fluon® PFA เป็นโคโพลิเมอร์ของเตตราฟลูออโรเอทิลีน (C2F4) และเพอร์ฟลูออโรอัลคอกซีเอทิลีน PFA คงคุณลักษณะภายในและคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ PTFE ไว้ แต่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ผลิตแผ่นยางฟลูออโรซิลิโคน | ซูคอนวียาง

แผ่นฟลูออโรซิลิโคนของเรามีความทนทานต่อเชื้อเพลิง ตัวทำละลาย น้ำมัน และสารเคมีต่างๆ ที่เหนือกว่า ให้การปกป้องจากภัยคุกคามต่างๆ แผ่นมีช่วง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Industry Laws

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้อายุใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) สิ้นสุด พ.ศ. 2556.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

การป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซนและลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

ผู้ผลิตโฟมขนาดเล็กและขนาดกลางมากกว่า 80 ราย ได้เปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตเป็นสารทางเลือกที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนและ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

WASTE MANAGEMENT SIAM CO., LTD.

Company Name. WASTE MANAGEMENT SIAM CO., LTD. Business. ประกอบธุรกิจ รีไซเคิล บำบัดและกำจัดของเสีย การบำบัดและฟื้นฟูดินปนเปื้อน และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลอโรฟลูออโรคาร์บอน

คลอโรฟลูออโรคาร์บอน เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีแต่ธาตุคาร์บอน คลอรีน ไฮโดรเจนและฟลูออรีน เป็นอนุพันธ์ของมีเทนและอีเทนที่ระเหยเป็นไอได้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค้นหาโดยการทำงานและคุณสมบัติ | ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ฝ่ายฟลูออโร…

ความทนทานต่อความร้อน. ความทนทานต่อสารเคมี. ความทนทานการเปลี่ยนแปลงสภาพโดยลมฟ้าอากาศ / ความคงทน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ของเสียจากการทำเหมือง – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu …

ความสำคัญ. ในการทำเหมืองจะเกิดของเสียเฉพาะ 2 ชนิด ได้แก่ ดินจากการทำเหมือง (Overburden/Waste Rock) และตะกอนดิน (Tailings) ซึ่งแม้จะเป็นของเสียไม่อันตราย แต่ในบาง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คาร์บอนไดออกไซด์ ประวัติศาสตร์และคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ

2 อาจเพลิดเพลินไปกับยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเนื่องจากสารทดแทนหลักของ CFC คือ1,1,1,2-tetrafluoroethane ( R134aซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC)) 1 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจกกันเถอะ

กลุ่มก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น ใช้ในระบบทำความเย็นต่าง ๆ และเป็นสารที่ถูก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรือนกระจก1 ในชั้นบรรยากาศเพิ มขึ้น เช่น การใช้พลังงาน การจัดการของเสีย (ขยะมูลฝอยและน้่าเสีย) และการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค้นหาโดยการทำงานและคุณสมบัติ | ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ฝ่ายฟลูออโร…

lumiflon™ เป็นฟลูออโรโพลิเมอร์ละลายได้ในตัวทำละลายชนิดแรกของโลกที่พัฒนาโดยเอจีซีในปี 1982 lumiflon™ ใช้เป็นส่วนผสมสำหรับสีและสาร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แร่

แร่เศรษฐกิจหมายถึง แร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ แบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภท. 2.1 แร่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของไทยเป็นการผลิต ... ผลผลิตจากเหมืองเช่นกัน เฉพาะมูลค่าปูนซิเมนต์ที่ผลิตแต่ละปี มีมูลค่า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลสำเร็จโครงการความร่วมมือลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโร…

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมรายงาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฟลูออไรต์ (Fluorite)

แร่ฟลูออไรต์ () . หรือฟลูออสปาร์ (Fluorspar). ชื่อแร่ – ตั้งชื่อจากส่วนประกอบที่สำคัญซึ่งประกอบด้วยธาตุฟูออรีน (fluorine) …

รายละเอียดเพิ่มเติม

พอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีน ประวัติศาสตร์และการผลิต

การผลิต. PTFE ผลิตโดยอนุมูลอิสระ พอลิเมอของtetrafluoroethylene [13] สมการสุทธิคือ. n F 2 C = CF 2 → - (F 2 C − CF 2) n - . เนื่องจากเตตระฟลูออโรเอทิลีนสามารถสลายตัวเป็นเตตระฟลูออโร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค้นหาโดยการทำงานและคุณสมบัติ | ข้อมูลผลิตภัณฑ์

lumiflon™ เป็นฟลูออโรโพลิเมอร์ละลายได้ในตัวทำละลายชนิดแรกของโลกที่พัฒนาโดยเอจีซีในปี 1982 lumiflon™ ใช้เป็นส่วนผสมสำหรับสีและสาร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากของเสียที่เป็นอันตรายบางชนิด

ตัวอย่างอันตรายจากของเสียที่มีสารแคดเมียมเจือปนอยู่ ได้แก่ กรณีของโรคอิไต-อิไต ที่เกิดขึ้นในมณฑลโทยามา ประเทศญี่ปุ่น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม …

ผลจากการปรับปรุงการควบคุม ไตรเอทาโนลามีนที่มีความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ ๓๐ โดยน้ าหนัก (< 30% w/w) จัดเป็น ... ๒.๖ เปอร์ฟลูออโรออกตะโ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานการณ์ฟลูออไรต์

3 รูปที่ 2 แผนผังการแต่งแร่ฟลูออไรต์อย่างง่าย ที่มา: bgs (2011) 1.3 การใช้ bgs (2011) แบงแรฟลูออไรตแบงออกเป็น 3 เกรด ตามเปอรเซ็นตของแคลเซียมฟลูออไรด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยางฟลูออโรคาร์บอน (Fluorocarbon Rubber, FPM, FKM, Viton®)

ยางฟลูออโรคาร์บอน ( Fluorocarbon Rubber) FPM หรือ FKM มีชื่อเรียกทางการค้าว่า VITON เป็นยางสังเคราะห์ที่นิยมนำมาใช้งานผลิตชิ้นส่วนยางหลากหลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายฟลูออโรโพรดักส์ | AGC Chemicals Company

LUMIFLON™ เป็นฟลูออโรโพลิเมอร์ละลายได้ในตัวทำละลายชนิดแรกของโลกที่จัดจำหน่ายโดยเอจีซีในปีพ.ศ. …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ให้ศึกษาข้อมูลความเป็นอันตรายของกรดไฮโดรฟลูออริก จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของของสาร (SDS) ควรมี Standard Operating Procedure (SOP) ในการทำงาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฟลูออไรด์ และฟลูออรีน | siamchemi

ส่วนดินมักพบฟลูออไรด์ในรูปของแร่ต่างๆหลายชนิด เช่น ไบโอไทต์ มัสโคไวท์ อพาไทด์ และฟลูออไรต์ (ฟลูออร์สปาร์) โดยปริมาณ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามที่ถามบ่อย | Fluon® | ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ฝ่ายฟลูออโรโพรดักส์

เป็นประเภททั่วไปของฟลูออโรโพลิเมอร์ซึ่งคิดเป็น 60 ถึง 70% ของความต้องการทั้งหมด และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย เป็นเรซินที่มี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชาวแม่ลาน้อย รวมพลังค้าน เหมืองฟลูออไรต์ …

9 ต.ค. 2566 - 12:58 น. ชาวแม่ลาน้อย รวมพลังค้าน เหมืองฟลูออไรต์ เผยเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ-ป่าสมบูรณ์แต่ถูกอ้างเสื่อม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย – ฟลูออโรพลาสติก จูโค เคมิคัล อินดัสตรีส์ ลิมิเต็ด

เกี่ยวกับฟลูออโรพลาสติก Q ฟลูออโรพลาสติกคืออะไร เป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติในด้านการทนความร้อน ทนสารเคมี การเสียดสีต่ำ ไม่เกาะติดผิว และมี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารต่อและพอลิฟลูออโรอัลคิล คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีของสารลดแรงตึงผิวฟลู

กรดเปอร์ฟลูออโรเฮกเซนซัลโฟนิก : pfhxs : c 6 f 13 so 3 h: 400.12 : 355-46-4 : กรดเปอร์ฟลูออโรเฮปเทนซัลโฟนิก : pfhps : c 7 f 15 so 3 h: 450.12 : 375-92-8 : กรดเปอร์ฟลูออโรออกเทนซัล ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค้นหาโดยการทำงานและคุณสมบัติ | ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ฝ่ายฟลูออโร…

ผลิตภัณฑ์ฟลูออโรโพลิเมอร์ของเรามี "การทนความร้อน" และ "ความหน่วงไฟ" เป็นเยี่ยม คุณสมบัติเหล่านี้เกิดจาก "ความยึดเหนี่ยวคาร์บอนฟลูออรีน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม