โฮมเพจ   /  กระบวนการคลังสินค้ารวม

กระบวนการคลังสินค้ารวม

สร้างการส่งคืนสินค้าใน POS

หมายเหตุ. ใน Commerce รุ่น 10.0.20 และใหม่กว่า จะมีคุณลักษณะใหม่ที่ชื่อ ประสบการณ์การประมวลผลการส่งคืนแบบรวมใน POS พร้อมใช้งาน คุณลักษณะนี้ให้กระบวนการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรอบงานคู่มือกระบวนการ

ในบทความนี้. บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบงานคู่มือกระบวนการสำหรับนักพัฒนาที่ขยายกระบวนการคลังสินค้าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ใน x++ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพรวมของการจัดการคลังสินค้า

กระบวนการจัดการคลังสินค้า (WMS) การสนับสนุนแบบรวมสำหรับเอกสารต้นทางสำหรับใบสั่งขาย การส่งคืนสินค้า ใบสั่งโอนย้าย ใบสั่ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

5 เทคนิคการจัดการคลังสินค้า [อ่านจบแล้วนำไปใช้ได้เลย]

1. ตั้งคำถามในการจัดการคลังสินค้าในปัจจุบัน. 2. วางมาตรฐานในการจัดการคลังสินค้า. 3. คำนึงไว้ว่าเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ส่งผล ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสั่งตรวจสอบคุณภาพ

เพื่อเปิดใบสั่งตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้. ไปที่ การจัดการสินค้าคงคลัง > งานประจำงวด > การจัดการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

นำใบสั่งผลิตออกใช้

ใบสั่งผลิตสามารถเปลี่ยนเป็นสถานะ นำออกใช้แล้ว จากใบสั่งผลิตหรือโดยการใช้กระบวนการชุดงานได้ ใบสั่งผลิตยังสามารถถูก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพรวมของการจัดซื้อและการจัดหา

บทความนี้ให้ภาพรวมของฟังก์ชันที่พร้อมใช้งานในโมดูลการจัดหาและการจัดซื้อ. การจัดซื้อและการจัดหาครอบคลุมขั้นตอนทั้งหมด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลังสินค้าและการบริหารคลังสินค้า | Frasers …

การคลังสินค้า หรือ การบริหารคลังสินค้า (Warehousing) หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม การจัดการ การบริหาร และการจัด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุด (2023)

ซอฟต์แวร์ 4PSite เป็นโปรแกรมสั่งซื้อและจัดการสินค้าคงคลังแบบหลายช่องทางและแบบคลาวด์และเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Cross-Docking | เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า | Locad

Cross Docking เป็นหนึ่งในกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตมายังคลังสินค้า เพื่อนำไปคัดแยก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

sc การจัดส่งและกระจายสินค้า (Shipping and distribution)

iok2u แหล่งรวม ... คลังสินค้า (Warehousing) ใช้ในการจัดเก็บและจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการคลังสินค้า 101 …

ข้อดีของการบริการ E-Commerce Fulfillment. เมื่อพูดถึงการจัดการคลังสินค้า สิ่งที่ควรรู้คือ ขั้นตอนการจัดเก็บสินค้า หรือภาษาอังกฤษเรียก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าเผื่อความปลอดภัย

หมายเหตุ. ถ้า คลังสินค้า ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมิติความครอบคลุม (กล่าวคือ การวางแผนจะขึ้นอยู่กับ ไซต์ เท่านั้น) ไม่ได้ใช้ปฏิทินคลังสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลังสินค้า (Inventory) | Nested Wiki

รับสินค้าหรือวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตกลับคืนเข้าคลัง กระบวนการสต๊อกสินค้า 1. สินค้าคงคลัง สต๊อก Stock 2. ปรับปรุงสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

Univercity Conference Rajabhat Phet The

คลัง เป็นต้นทุนที่เกิดจากการดูแลรักษาสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า และ 4) ต้นทุนในการบริหาร เป็นต้นทุนที่เกิดจาก

รายละเอียดเพิ่มเติม

6 คลังสินค้านำเข้า …

4. DDST บริษัท ดีดีเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด. การให้บริการ คลังสินค้า สำหรับสินค้าขนาดเล็ก หรือกลุ่มแม่ค้าพ่อค้า Online นอกจาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

INCREASING EFFICIENCY OF WAREHOUSE …

คลังสินค้า เช่น กระบวนการล าเลียง-ขนย้าย ภายในคลังสินค้า ซึ่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีการวาง ระบบแสดงดังภาพประกอบ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

Supply Chain คืออะไร ? การจัดการห่วงโซ่อุปทาน …

ห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain คือ กระบวนการตั้งแต่จัดหาวัตถุดิบ จนได้เป็นสินค้าขึ้นมา เกี่ยวข้องกับหลายส่วนทั้ง Supplier ผู้ผลิต ผู้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าคงคลัง

การควบคุมสินค้าคงคลังหรือที่เรียกว่าการควบคุมสต็อกสินค้าคือกระบวนการจัดสินค้าคงคลังของบริษัทในระดับต่างๆ ในสถานที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ตามน้ำหนักจริงด้วยการจัดการคลังสินค้า

ในบทความนี้ ความเสี่ยงของคุณลักษณะ. เพื่อใช้การจัดการคลังสินค้าในการประมวลผลผลิตภัณฑ์ของน้ำหนักที่เลือกได้ คุณต้องใช้คีย์การตั้งค่าคอน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพรวมของกระบวนการขาออก

บทความนี้แสดงภาพรวมของกระบวนการขาออกในการจัดการสินค้าคงคลัง ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก. เบราว์เซอร์นี้ไม่ได้รับการสนับสนุน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการคุณภาพสำหรับกระบวนการคลังสินค้า

See more on learn.microsoft

 • Microsoft Learnhttps://learn.microsoft/th-th/dynamics365/...

  ภาพรวมของการจัดการคลังสินค้า

  Webภาพรวมของการตั้งค่าคอนฟิกคลังสินค้า; ควบคุมงานคลังสินค้าโดยเทมเพลตงานและคำสั่งสถานที่

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • LM57 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในคลังสินค้า …

  LM57 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในคลังสินค้า (Inventory improving work processes) - iok2u. แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษา ...

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ Supply Chain …

  Supply Chain Management (SCM) คือ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือ การจัดการกระบวนการของสินค้าและบริการองค์รวม โดยรวมถึงกระบวนการทั้งหมดที่เปลี่ยนวัตถุดิบเป็น ...

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าและระบบเอกสาร …

  ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าและระบบเอกสาร ... คน้หาปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการ ... ที่ไม่มีความอัพเดท รวม

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  วิทยาการหุ่นยนต์ในการผลิตและระบบอัตโนมัติในคลังสินค้า

  ข้อมูลสำคัญ. เทคโนโลยีหุ่นยนต์จะมีบทบาทสำคัญในการเปิดใช้งานคลังสินค้าอัตโนมัติและการผลิตอัตโนมัติ. เทคโนโลยี ...

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ระบบจัดการคลังสินค้า (WMS) ทำประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

  ระบบจัดการคลังสินค้า หรือ Warehouse Management System คือ ซอฟต์แวร์หรือระบบที่ช่วยควบคุมและจัดการคลัง (Warehouse) ทั้งหมดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งต่างจาก ...

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ภาพรวมของการตั้งค่าคอนฟิกคลังสินค้า

  สถานะสถานที่คลังสินค้า - Supply Chain Management | Dynamics 365. บทความนี้แสดงภาพรวมของคุณลักษณะสถานะสถานที่ของคลังสินค้า. นับจำนวนสินค้าคงคลังใน ...

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  LM57 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในคลังสินค้า …

  4. การปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน ได้แก่. - การรวมคลังสินค้าให้เหลือน้อยลงให้มีลักษณะเป็นศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center: DC) ในแต่ ...

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  Warehouse Management System

  2. Standard Edition : เป็นรุ่นที่รองรับการทำงานแบบ Multiple Warehouse สามารถทำงานตามกระบวนการพื้นฐานของคลังได้ คือ การรับสินค้า ย้ายสินค้า จ่ายสินค้า ปรับยอดสินค้า ...

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

  วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า (Objective of Warehouse Management) : ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด. : การใช้พื้นที่ ...

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ieInventory

  ความสามารถของโปรแกรมจัดการคลังสินค้า Inventory. – สามารถบันทึกการตรวจสอบ และการตรวจนับสต็อกสินค้า เพื่อเปรียบเทียบยอดการตรวจ ...

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ภาพรวมของการจัดการการขนส่ง

  การขนส่งขาออก. คุณสามารถวางแผน และดำเนินการบรรทุกขาออกเพื่อจัดส่งสินค้าเฉพาะจากคลังสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า คุณ ...

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  การจัดการคลังสินค้า ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด …

  การหยิบเลือกสินค้า (Picking) เป็นการเลือกหยิบเอาสินค้าจากพื้นที่ต่างๆ ในคลังเก็บสินค้ามารวมกันไว้ไปยังโซนต่อไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ภาพรวมของการเติมสินค้า

  การเติมสินค้าทันที. แทนที่จะรวมความต้องการ ณ จุดสิ้นสุดของกระบวนการปันส่วน และดำเนินการเติมสินค้าตามปริมาณที่รวม คุณ ...

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  นโยบายงาน

  คลังสินค้า: ... กระบวนการคลังสินค้าไม่รวมงานคลังสินค้าเสมอไป โดยการกำหนดนโยบายงาน คุณสามารถป้องกันการสร้างงานสำหรับการ ...

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  LM57 กิจกรรมในคลังสินค้า (Inventory Activities)

  1. กิจกรรมที่เกี่ยวการเคลื่อนย้าย (Movement Activities) การดำเนินงานทั่วไปในคลังสินค้า จะมีงานที่เป็นกระบวนการลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่ง ...

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  บริการคลังสินค้าอีคอมเมิร์ซที่ดีที่สุดจากประเทศจีน

  คลังสินค้ารวม. ... กระบวนการคลังสินค้าอีคอมเมิร์ซที่ไม่ดีอาจทำให้มูลค่าสูงได้ คุณไม่เพียงแค่สูญเสียเงิน แต่ยังรวมถึง ...

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  การจัดการคลังสินค้า…

  บทความนี้จะอธิบายกระบวนการ ... ปฏิบัติงานคลังสินค้าต้องลงทะเบียนปริมาณสินค้าที่รวมอยู่ในการจัดส่ง โดยทั่วไป พวกเขาจะใช้ ...

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง | BUU MOOC

  การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ประเภทของคลังสินค้า อุปกรณ์การจัดเก็บและการขนย้ายสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติการคลัง ...

  รายละเอียดเพิ่มเติม