โฮมเพจ   /  อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงในอินเดีย

อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงในอินเดีย

ระบบ SCADA | โยโกกาวา ประเทศไทย

โยโกกาวา เป็นผู้นำวิวัฒนาการของระบบควบคุมการกำกับดูแลและการเก็บข้อมูล (SCADA) ไปสู่ระบบอัตโนมัติขั้นสูงและโซลูชันการแสดง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

5 เทคโนโลยีในปี 2023 จุดเปลี่ยนสำคัญของภาครัฐ …

การเติบโตที่สูงกว่าปกติในอุตสาหกรรมอวกาศทั่วโลกกำลังสร้างโอกาสมากมายสำหรับนวัตกรรม ในปี 2564 อุตสาหกรรมอวกาศเติบโตเร็ว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวอุตสาหกรรม ข่าวพลังงาน ข่าวโลจิสติกส ข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรม …

ถ้าหากจะประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการเป็นอันดับต้น ๆ ของการประหยัดพลังงานในโรงงาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเพิ่มความสามารถในอุตสาหกรรมการผลิต

องค์กรจะประสบความสำเร็จได้จะต้องขับเคลื่อนด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ หมายถึง องค์กรจะต้องตอบโจทย์ความสัมพันธ์ระหว่าง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซีโอไลต์ 13x PSA: วิธีการสกัดออกซิเจนที่มีประสิทธิภาพ | Zeolite 13x …

ประหยัดพลังงาน: การใช้ซีโอไลต์ 13x PSA ในกระบวนการสกัดออกซิเจนช่วยประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการสกัดออกซิเจนอื่น ๆ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไม ไต้หวัน จึงเป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์

ปัจจุบัน ตลาดชานมไข่มุก กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ไม่แพ้อุตสาหกรรมอื่น ๆ แต่รู้หรือไม่ว่า dakasi (ดา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

EIC วิเคราะห์การใช้น้ำของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC …

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมที่ใช้น้ำในปริมาณมากและมีความเสี่ยงที่กระบวนการผลิตจะเสียหายอย่างรุนแรงจากการขาดน้ำ ควรพิจารณา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อดีและข้อเสียสำหรับอินเดีย เมื่อประชากรแซงหน้าจีน!

ในขณะที่การคาดการณ์สำหรับจีนคือจำนวนประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง. การที่ประชากรเพิ่มขึ้นในอินเดียมีทั้งข้อดีและ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประเมินการใช …

เผา ทําให มีอุณหภูมิสูงขึ้นในการเผาไหม ที่หัวเผาชุดที่2 โดยที่จะทําการสลับทิศทางของวาล วทุกๆ10-60 วินาที

รายละเอียดเพิ่มเติม

Sustainable Development Goal 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม …

9. เป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

2562การส งเสร มการลงทุน

"ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

STT GDC Thailand เปิดบริการ Data Center

ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวม (gdp) ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย (พิกัด 50 – 63)

(2) อุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์ และตกแต่งสำเร็จ เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการสร aางมูลค `า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์จากบริษัท Bruker ที่แนะนำในวันนี้คือ เครื่อง FT-IR …

FT-IR Spectrometer รุ่น INVENIO. เครื่องรุ่น INVENIO เป็นเครื่อง FT-IR แบบตั้งโต๊ะ ที่มีความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำสูง มาพร้อมกับหน้าจอ Touch Panel เพื่อใช้สำหรับ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) …

ประเทศ: การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0: ญี่ปุ่น: ศึกษาการปรับการผลิตให้เป็นเทคโนโลยีของตนเองตามความเหมาะสมในแต่ละรูปแบบ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (ตอนที่ 3) : …

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศจีนมีความได้เปรียบมากที่สุดที่จะเป็นผู้ผลิตรถยนต์อนาคต ซึ่งเกิดจากปัจจัยด้านการใช้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเทศที่ไร้ "ค่าแรงขั้นต่ำ" แต่แรงงานได้ค่าจ้างสูงกว่าไทย 12 เท่า

เว็บไซต์ โนแมด แคปิตอลลิสต์ ระบุว่า ประเทศต่าง ๆ 90% ทั่วโลก ล้วนมี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผ่าเทรนด์ เทคฯ เชิงกลยุทธ์ ปี 67 ยก 'เอไอ

คําติชม. "การ์ทเนอร์" ได้ออกมาคาดการณ์ 10 เทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกร บริษัท …

ส่วนใหญ่มีการผลิตลดลงอย่างมีนัยส าคัญในเดือนเมษายน z ] ^ [ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 2

มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของโซ่อุปทานในธุรกิจส่งออกทางอากาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

3 อุตสาหกรรมหลักที่มีมูลค่าตลาดโดรนสูงสุด

3. อุตสาหกรรมคมนาคมขนส่ง (Transport) คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดโดรนอยู่ที่ 13,000 ล้านดอลลาร์ หรือ 465,000 ล้านบาท ปัจจุบันโดรนเริ่มถูกนำมาใช้ใน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมส่งเสริม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แพลตฟอร์ม IoT เทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมสมัยใหม่

การเติบโตของตลาดแพลตฟอร์ม IoT. ตลาดแพลตฟอร์ม IoT คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563 – 2568 จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ 28 ต่อปี และในปี พ.ศ. 2566 จะมีมูลค่า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากร พื้นที่

3 ปัจจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เวอร์ทีฟเปิดตัวเครื่องสำรองไฟแบบโมดูลขนาดกลางประสิทธิภาพสูง…

กรุงเทพฯ ประเทศไทย [24 พฤศจิกายน 2565] – วันนี้ เวอร์ทีฟ ผู้ให้บริการระดับโลกด้ านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ สำคัญและโซลูชันด้านความต่อเนื่ อง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การบำบัดน้ำ | โยโกกาวา ประเทศไทย

เพื่อให้ลูกค้ามีความสามารถในการตรวจสอบและจัดการแบบเรียลไทม์ โยโกกาวา ติดตั้ง stardom (fcj) เครื่องวัดการไหลและเครื่องส่งสัญญาณที่จุดสำคัญทั่ว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างความสามารถในการทํากําไรลูกค้าสําหรับ Power BI: ชมการแนะนํา

แสดง 5 เพิ่มเติม. ตัวอย่างความสามารถในการทํากําไรลูกค้าประกอบด้วยแดชบอร์ด รายงาน และแบบจําลองความหมายสําหรับบริษัทที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมกะเทรนด์: ทรัพยากรมีจำกัด | KUKA AG

ทรัพยากรมีจำกัดเนื่องจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น. วัตถุดิบแร่ธาุตุ โลหะและฟอสซิล มีอยู่บนโลกใบนี้ในจำนวนที่จำกัดเท่านั้นและ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าต้นทุนการถือครองสินค้าสูง 70% 0.257 ล้านล้านบาท 0.18 ล้านล้านบาท 2.12% 3.03% ภาคอุตสาหกรรม Top 6

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเทศอินเดีย ( Fact Sheet

5. สรุปสถำนกำรณ์กำรค้ำระหว่ำงไทยกับอินเดีย เป้ำหมำยส่งออก มูลค่ำกำรค้ำรวม (ล้ำน usd) มูลค่ำกำรส่งออก (ล้ำน usd) มูลค่ำกำรน ำเข้ำ (ล้ำน usd)

รายละเอียดเพิ่มเติม

เศรษฐกิจของอินเดีย

ก. ภาพรวมทางเศรษฐกิจของอินเดีย. 1. ในช่วง 2552-2553 ขณะที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเงิน ส่งผลให้การส่งออกลดลงหรือ ติดลบ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

IoT สู่ IIoT เมื่อโลกดิจิทัลเข้าเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม

IoT สู่ IIoT เมื่อโลกดิจิทัลเข้าเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม. แนวคิดของอุตสาหกรรม 4.0 มีอิทธิพลในการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

10 อันดับประเทศ ที่มีศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมสูงสุด

รายงานการพัฒนาธุรกิจจาก JBIC ระบุว่า อัตราส่วนธุรกิจอุตสาหกรรมที่แสดงความเห็นว่าอินเดียมีศักยภาพที่จะเติบโตในด้าน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใคร ๆ ก็รู้ได้! หลักการเลือกปั๊มอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ปั๊มอุตสาหกรรม คือ เครื่องมือกลที่ทำหน้าที่นำพาของเหลว (ของเหลว หรือก๊าซ) จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ตามความต้องการและปั๊มในบางจุดมี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่อง 7 เทคโนโลยีสำคัญในระบบ "เศรษฐกิจดิจิทัล" ของไทยภายในปี 2035

โดยสรุปข้อมูลจากการคาดการณ์อนาคต 7 เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ภายในปี 2035 จาก DEPA และ Frost & Sullivan ที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเดีย

รัฐบาลอินเดียรับรองนโยบายอุตสาหกรรมการผลิตแห่งชาติ (National Manufacturing Policy) หวังดึงเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ คาดสร้างงาน 100 ล้านตำแหน่งใน 10 ปีข้างหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวคิดสำหรับประเทศไทยในการเข้าสู่ยุคดิจิตอล

ประการที่สาม การเพิ่มความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐซึ่งจะได้รับประโยชน์อย่างมากในการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม